Stará škola

Hľadáte miesto pre:

 • súkromnú oslavu
 • malé párty
 • posedenie
 • vystúpenie kapely
 • miesto na skúšobňu
 • miesto pre verejnú akciu
 • prístrešok na prespanie
 • miesto na grilovanie

Sme tu práve pre Vás. Ponúkame Vám priestory našej klubovne, kde spomínané aktivity môžete realizovať. Obsadenosť starej školy nájdete v záložke kalendár. Rezerváciu priestorov je možné urobiť vyplnením formulára. Po vyplnení formulára vám bude zaslaná spätná sms s podrobnými údajmi o čase a spôsobe prevzatia kľúčov. K dispozícií sú vám priestory školy – veľká spoločenská miestnosť + zadný dvor v prípade grilovačky / opekačky + WC a jej zariadenie:

 • kalčeto
 • domáce kino (reproduktorová sústava)
 • plátno
 • rýchlovarná konvica
 • spoločenské hry
 • hrnčeky a poháre

Počas celej doby rezervácie platí pre využívanie priestorov starej školy nasledovný prevádzkový poriadok, za ktorého dodržiavanie je zodpovedná osoba, ktorá podpisom potvrdila prevzatie kľúčov:

Prevádzkový poriadok

 1. Pre rezerváciu priestorov je pri preberaní kľúčov potrebné uhradiť réžijný poplatok (uvedené v tabuľke nižšie, účel je taktiež uvedený nižšie).
 2. Po ukončení akcie je potrebné priestory starej školy upratať. Na odpadky si pripravte vlastné vrecia. Odpad separujte. Za likvidáciu odpadu je zodpovedná osoba, ktorá prevzala kľúče.
 3. Pri plánovaní akcie sa snažte byť ekologický. Používajte keramické, sklennené prípadne plastové nádoby, taniere a poháre na viacero použití, vyhýbajte sa používaniu jednorazových plastových misiek, pohárov a pod.
 4. Po akcii je potrebné vyčistiť aj WC.
 5. Vnútri celého objektu je prísny zákaz fajčenia. Ohorky zberajte do vami pripravenej nádoby.
 6. Za spôsobené škody je zodpovedná osoba, ktorá prevzala kľúče. Škody je potrebné odstrániť na vlastné náklady do určeného termínu.
 7. Počas záverečného upratovania priestory dobre vyvetrajte, aby sa zabránilo vzniku plesní.
 8. Po ukončení akcie sa presvedčte, že sú všetky spotrebiče vypnuté, žalúzie na všetkých oknách odtiahnuté a svetlá sú vypnuté.
Služba Cena
Člen spoločenstva, miništranti 0 €
Nájom 1 deň (domáci) 5 €
Súkromná akcia + DJ 150 €
Nájom 1 deň (mimo obce) 20 €
Nájom 1 deň (mimo obce) + upratovanie* 70 €
Nájom 1 deň + projektor 50 €
Vystúpenie kapely 1 deň 50 €
Vystúpenie kapely 1 deň + vypožičanie techniky 150 €
Verejná akcia 1 deň 50 €

*Služba upratovanie znamená, že spracovanie odpadu a poriadok necháte na nás. Vy sa nemusíte po akcii o nič ďalšie starať. Táto služba však nezahŕňa opravu poškodeného majetku. Zodpovedná osoba ju musí vykonať na vlastné náklady.

Na čo prispievam režijnými poplatkami?

 • Bežné dopĺňanie hygienických potrieb
 • Bežné výmeny a opravy spotrebičov, ktoré vznikli opotrebením (napr. výmena žiaroviek)
 • V budúcnosti by sme chceli vymeniť okná
 • Je potrebné vymeniť kúrenie

V prípade ďalších otázok a nejasností nás kontaktujte mailom spol.jkm@gmail.com