Podpora

Hľadáme sponzorov, ktorí nám pomôžu upraviť plot v okolí našej klubovne a tiež vymeniť staré okná a kúrenie. Potrebujeme vymeniť 7 veľkých okien (cca 9m2) a 4 nefunkčné plynové pece Gamat. Predpokladaná výška nákladov je 4000 €. Preto budeme vďační za každý váš, hoci aj malý príspevok.

2017_Plagát_sponzoring

V uplynulom roku 2016 sme zvládli viacero projektov (Výstavba workoutového ihriska, tvorba magazínu Firestarter pre birmovancov a projekt Empire) a mohli sme byť účastní na mnohých akciách, ktoré nájdete v záložke udalosti. Chceme všetkým, ktorí nás podporili vysloviť vďačnosť a požehnanie. Ďakujeme! Vďaku vyjadrujeme:

  • ZKSM
  • Cirkevnej rade
  • Pánovi starostovi a pracovníkom obecného úradu
  • Pani riaditeľke ZŠ
  • Fondu Karpatskej vandrovky Karpatskej nadácie
  • Tým, ktorí nám pomohli materiálne, finančne alebo modlitbou
  • Pánovi farárovi a kaplánovi
  • Darcom 2%
  • Zboru Odamos
  • Kostolníkom

Podporiť nás v našej činnosti môžete viacerými spôsobmi:

finančne na čísle účtu: SK33 8360 5207 0042 0471 8135

darovaním 2 % z dane poukázaním na ZKSM (kópiu dokumentu nám zašlite, alebo doručte! Je to dôležité, aby sme vedeli dokázať, že tieto finančné prostriedky patria nám) Tlačivo na stiahnutie nájdete nižšie.:

Vyhlásenie (editovateľné)

Potvrdenie o zaplatení dane (editovateľné)

Modlitbou
 
Iným spôsobom – Ak nás chcete podporiť iným spôsobom, prosím kontaktujte nás mailom: spol.jkm@gmail.com
Vopred vám ďakujeme vám za akúkoľvek formu podpory.
„Mějte dobrou náladu. Dobrá nálada vaše problémy sice nevyřeší, ale naštve tolik lidí kolem, že stojí za to si ji užít.“ Jan Werich