Podpora

V uplynulom roku 2017 sme boli súčasťou viacerých podujatí, či už u nás vo farnosti alebo aj mimo nej a mnoho našej práce by sme nezvládli bez Vašej podpory, preto by sme sa za pomoc v uplynulom roku radi poďakovali:

  • ZKSM
  • Cirkevnej rade
  • Pánovi starostovi a pracovníkom obecného úradu
  • Pani riaditeľke ZŠ
  • Tým, ktorí nám pomohli materiálne, finančne, modlitbou alebo svojou angažovanosťou
  • Pánovi farárovi a kaplánovi
  • Darcom 2%
  • Zboru Odamos
  • Kostolníkom

Podporiť nás v našej činnosti môžete viacerými spôsobmi:

Finančne na čísle účtu: SK33 8360 5207 0042 0471 8135
Darovaním 2 % z dane poukázaním na ZKSM (kópiu dokumentu nám zašlite, alebo doručte! Je to dôležité, aby sme vedeli dokázať, že tieto finančné prostriedky patria nám)

Modlitbou
Iným spôsobom – Ak nás chcete podporiť iným spôsobom, prosím kontaktujte nás mailom: spol.jkm@gmail.com
Vopred vám ďakujeme vám za akúkoľvek formu podpory.
„Mějte dobrou náladu. Dobrá nálada vaše problémy sice nevyřeší, ale naštve tolik lidí kolem, že stojí za to si ji užít.“ Jan Werich