Cieľom online seminárov je naštartovať sa aj po duchovnej stránke a pripomenúť si, čo v duchovnom živote je základom pre rast.

REŠTART #1 – pRvotná láska

 • kľúčové verše: Zjv 2, 2-4; 1 Jn 4, 10; 1 Jn 4, 19
 • dynamika: vráť sa k prvotnej láske – prečítaj si svoje zápisky / vytvor ich o tom, ako si prvý krát spoznal, že Boh je živým Bohom

REŠTART #2 – nEbyť sám

 • kľúčové verše: Gn 1, 26; Tob 8, 6; Mt 18, 20
 • dynamika: nájdi miesto kam Ťa pozýva Nebeský Otec

REŠTART #3 – Študovať Božie Slovo

 • kľúčové verše: Hebr 4, 12; Ef 6,17; 2 Tim 3, 16-17; Ž 119, 105; Jak 1, 22
 • dynamika: pravidelne čítaj sväté písmo, uvažuj nad ním a rob si zápisky

REŠTART #4 – sviaTosti

 • kľúčové verše: Mk 1, 9-11; Lk 15, 11-32; Jn 6, 53; Jn 14, 16-17; Mt 19, 4-6; Lk 22, 19; Mt 4, 23-24
 • dynamika: pristupuj k sviatostiam, prijmi nanovo krst, očakávaj oheň zhora

REŠTART #5 – vzdAť sa minulosti

 • kľúčové verše: Lk 9, 61-62; Rim 8, 38-39; Rim 6, 3-11
 • dynamika: vzdaj sa minulosti

REŠTART #6 – Radovať sa

 • kľúčové verše: Ž 37, 4-5; Flp 4, 4.6-7; Ž 100, 2; Jn 15, 9-11; 1 Sol 5, 16-18;
 • dynamika: nájdi svoje miesto, raduj sa z jeho blízkosti

REŠTART #7 – vidieť za horizonT

 • kľúčové verše: Jn 14, 2-4; Mk 10, 45-52; Mt 10, 22; Gal 5, 22-23
 • dynamika: hľadaj čo je za horizontom
 • dynamika: prečítaj si Rim 8