Farnosť

Farnosť

Farnosť:

 • Farnosť: Rímskokatolícky farský úrad Odorín
 • Filiálky: Jamník, Danišovce

Kňazi:

 • Správca farnosti: Mgr. Ľubomír Karkoška
 • Kaplán: ThLic. Peter Pincel

Kostoly:

 • Kostol sv. Mikuláša (Odorín)
 • Kostol sv. Bartolomeja (Jamník)
 • Kostol sv. Márie Magdalény (Danišovce)

Patróni:

 • sv. Mikuláš (6.12.) –  biskup, patrón námorníkov,miništrantov, detí, panien,pútnikov a cestujúcich, rybárov,sudcov, advokátov, notárov,obchodníkov, lekárov, krčmárov, obchodníkov s vínom (sparfémami, zrnom, semenami,krajkami, súknom), mäsiarov,pivovarníkov, mlynárov, pekárov,sedliakov, tkáčov, kamenníkov, robotníkov v kameňolomoch,knihárov, knoflíkarov, sviečkarov, hasičov, zajatcov; za šťastnú svadbu, proti nebezpečiu vody a mora, ku znovuzískaniu odcudzených vecí, proti zlodejom
 • sv. Bartolomej (24.8.) – apoštol, patrón garbiarov, krajčírov, mäsiarov, pekárov a sedlárov
 • sv. Márie Magdalény – učeníčka, patrónka kajúcnikov, kajúcich prostitútiek, kaderníkov

Zbory:

 • ODAMOS (spevácky zbor Odorín)
 • Jamnícky spevácky zbor
 • Jamníčan (folklórny súbor)
 • Danišovský spevácky zbor

Spoločenstvá:

 • Ježiš Kristus Mladým (JKM, Jamník) vedúci spoločenstva: Ondrej Kapusta