Články

Chuť žiť – výzvy pre súčasné kresťanstvo #jednoduchosnim

Chuť žiť – výzvy pre súčasné kresťanstvo #jednoduchosnim

Prednáška otca Mareka Orka Váchu o chuti žiť. Veľmi zaujímavá a povzbudivá prednáška o našej jedinečnosti, Božom pláne, našom povolaní a o tom ako by sme mali našu vieru žiť:

Ako počuť Boží hlas #jednoduchosnim

Ako počuť Boží hlas #jednoduchosnim

Jednoducho s Ním pre mňa znamená nielen tráviť s Ním čas, ale aj počuť Jeho hlas. Jednoducho s Ním pre mňa znamená čas stíšenia, kedy nechám, aby On hovoril, aby hovoril do môjho života. Často nevieme čo a ako ďalej. Návod na to je čas,…

Diecézny volejbalový turnaj

Diecézny volejbalový turnaj

(viac…)

Robím kroky vpred, aby moja viera rástla

Robím kroky vpred, aby moja viera rástla

Žijem obdobie, kedy si čítam príbehy z knihy Jozue. Jeden z príbehov na začiatku hovorí o tom, ako Izraeliti prechádzali na druhú stranu Jordánu do zasľúbenej zeme. Príbeh hovorí, že vody Jordánu sa zastavili po tom, čo kňazi s archou na pleciach vstúpili do vôd…

Zmena atmosféry možná

Zmena atmosféry možná

Je zmena atmosféry na Slovensku vôbec možná?


„Nikdy jsem nedopustil, aby škola stála v cestě mému vzdělání.“ Mark Twain