Robím kroky vpred, aby moja viera rástla

Žijem obdobie, kedy si čítam príbehy z knihy Jozue. Jeden z príbehov na začiatku hovorí o tom, ako Izraeliti prechádzali na druhú stranu Jordánu do zasľúbenej zeme. Príbeh hovorí, že vody Jordánu sa zastavili po tom, čo kňazi s archou na pleciach vstúpili do vôd Jordánu, aby Izraeliti mohli prejsť na druhú stranu suchou nohou (Joz 3, 8-17).

Picture ID: 1289748 Published Location: NGM 04/2010 160 (Click More Info button for more information.....) Picture File: MM7794 1289748 Submitter: PAOLO PELLEGRIN Copyright: 3C (NO PERMISSION, 50% PAYMENT SECONDARY USE PUBLISHED & SELECTS; NO PAYMENT EDITORIAL ON-LINE USE (2009 CONTRACTS)) Location: Israel/Jordan. Legend: The Jordan River is mostly saline water and liquid waste.

Pokračovať na Robím kroky vpred, aby moja viera rástla

Page 1 of 4
1 2 3 4
„Kdy se nudíme lépe než v kruhu rodiny?“ Oscar Wilde