Spoločenstvo

 

 

 

Sme spoločenstvo mladých ľudí z farnosti Odorín neďaleko Spišskej Novej Vsi. Ježiš Kristus Mladým preto, aby sme rozpálili v mladých túžbu po Ježišovi Kristovi, pretože mladí sú veľmi dôležitý, pretože On je cesta, pravda a život, pretože byť mladým znamená byť zapáleným, horlivým, vášnivým a nadšeným.

JSN_1

Naše spoločenstvo vzniklo zo skupiny mladých ľudí, ktorí sa začali spoločne stretať v roku 2012. Godzone mission, ktoré sa konali 22.7.2013 nás podnietili k založeniu spoločenstva a od tohto roku je naše spoločenstvo aj členom ZKSM (Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže). Prvotný názov bol Jamnícka katolícka mládež z toho skratka JKM. Názov sa však pod novým zjavením jedného z členov zmenil na Ježiš Kristus Mladým. V súčasnosti sa venujeme príprave birmovancov a pomáhame pri organizácií podujatí vo farnosti.

002

Modlitba spoločenstva

Pane zošli svoje požehnanie na naše spoločenstvo, na nás samých, na naše rodiny, našich priateľov i nepriateľov, na naše vzťahy, aby sme tak mohli privádzať ďalších ľudí k Tebe a mohli im svedčiť o Tvojej láske a Tvojich skutkoch medzi nami.

Pane, nech všetko čo konáme je o Tebe. Nech si to Ty, kto je oslávený, nech si to Ty, ktorý koná svoje dielo. Nech kráčame cestou k Tebe, veď Ty hovoríš: „Najprv hľadajte Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť“ (Mt 6, 33).

Daj Pane, aby sme boli jednoduchí vo viere v Teba. Chválime Ťa Pane, za to, že si z nás urobil svojich synov a dcéry, za to, že stojíš za nami aj keď to možno nevidíme.

Odpusť Pane, že sme niekedy netrpezliví, nevšímaví na Tvoje slovo a Tvoje skutky, že nepočujeme alebo nechceme počuť Tvoj hlas.

Zošli na nás svojho Ducha, aby sme poznali, čo je správne a dobré.

Amen.

Kráľovná pokoja – oroduj za nás!

Sv. Ján Pavol II. – oroduj za nás!

002

MODLITBA GENERÁCIE, KTOREJ IDE O BOŽIE KRÁĽOVSTVO

Chceme byť zlomení naším Kráľom, vykročiť z pohodlia našej priemernosti, dať sa k dispozícií a šíriť novú kultúru kráľovstva. Sme odhodlaní prevziať zodpovednosť, prinášať zmenu atmosféry, ísť a hlásať „Priblížilo sa Božie Kráľovstvo!“ Chceme robiť ťažké veci a dennodenne na kolenách bojovať za stratených. Milovať hriešnikov, dodávať silu slabým, prinášať svetlo tmám, uchopiť autoritu, ktorý nám vydobyl Kristus a brať späť to, čo nám patrí. Generácia mladých ľudí, ktorí poznajú svoju hodnotu a kráčajú vierou na nový level. Túžime byť jednotní a plní Ducha Svätého. Nejde nám o projekty, aktivity, duchovné výkony alebo imidž, chceme bojovať za srdce Kráľa. Povstáva generácia, ktorej ide o Božie Kráľovsto v každej oblasti nášho života!

002


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *