Naša vízia

 

2017_kultura-kralovstvaSlovo pre rok 2017: Kultúra Kráľovstva (Mt 6, 33)

Ako jednotná generácia, ktorej ide o Božie kráľovstvo, túžime toto kráľovstvo prinášať mladým skrze svoje talenty.  Túžime budovať vzťah s naším Otcom, prinášať zmenu atmosféry a pozdvihnúť to čo robíme na nový level.

2017_kk_medzernik
Jednotná generácia, ktorej ide o Božie kráľovstvo
♙Chceme pracovať na našich vzájomných vzťahoch tým, že budeme viac voľného času tráviť spolu a spoločne sa zdieľať.
♙Jednota sa dosahuje aj cez modlitbu, preto vždy keď sa stretneme chceme budovať návyk modlitby. Stále a všetko chceme začínať s Ním.
♙Chceme tvoriť vzťahy aj s inými spoločenstvami prostredníctvom spoločných stretiek a stretiek Spišnetu.
♙Jednotu chceme budovať aj so staršou generáciou čerpaním jej skúseností.

Túžime prinášať Božie kráľovstvo mladým skrze svoje talenty
♙Každý z nás má unikátne dary a talenty a túžime skrze to čo nás baví osloviť a evanjelizovať mladých, preto chceme urobiť nasledovné:

Kalčetový turnaj (Február 2017)
→Turnaj v kolotoči v stolnom tenise (Apríl 2017)
Marcová výzva (Marec 2017)
→Turnaj FIFA
→Šachový turnaj
→Miništrantský tábor
→Zorganizovať GODZONE TOUR bus 2017
→Prinášať nové melódie neba (projekt ODY)
→Jednoduché videá pre mladých na témy: pôst, veľká noc

Túžime budovať vzťah s naším Otcom
♙Prácou na osobnej modlitbe
♙Oslavovaním Jeho Mena spevom
♙Chceme hľadať Jeho kráľovstvo (Témy stretiek: Čo je Božie Kráľovstvo?, Ako vstúpiť do Božieho Kráľovstva?, Atribúty Božieho Kráľovstva: Modlitba, Sväté Písmo, Láska, Vzťahy, Poslušnosť)
♙Túžime prejsť kurzom Objav Krista

Chceme prinášať zmenu atmosféry
♙Modlitbou za našu farnosť
♙Osobnými pozvaniami mladých na stretnutia
♙Adoráciami každý tretí piatok v mesiaci
♙Modlitebným spoločenstvom (každý sa modlí, každý Utorok o 21:00 na daný úmysel)
♙Propagáciou spoločenstva na stránke obci
♙Túžime urobiť z našej klubovne centrum pre mládež farnosti

Chceme pozdvihnúť to čo robíme na nový level
♙Chceme sa posúvať v tom čo robíme. Nechceme ostať spokojný s tým čo je, ale vylepšovať to čo robíme:

→ Mesačné oslavy N & M
→ Krížovú cestu mladých
→ Duchovnú obnovu pred odpustom
→ Miništrantský tábor
→ Letné kino
→ Jasličková
→ Farský silvestrovský ples

2017_kk_medzernik

„Nedostane-li žena koho chce, běda tomu, koho dostane.“ Mark Twain