Naša vízia

 

2018_Jednoducho s Ním

Slovo pre rok 2018: Jednoducho s Ním (Jn 1, 23)

Stačí byť jednoduchí vo všetkom, stačí byť jednoduchý, taký aký si, pred Ním sa nemusíš na nič hrať, stačí ak kráčaš jednoducho s Ním a necháš Ho, aby pretvoril Tvoj život, lebo len On najlepšie vie, čo je pre Teba dobré. Stačí ak máš Jeho za najlepšieho priateľa, lebo On uľahčuje každý Tvoj kríž a ponesie spolu s Tebou každú Tvoju ťarchu. Neboj sa mu odovzdať celý, On Ťa miluje a má pre Teba len to najlepšie, veď On Ťa nazýva svojou dcérou, svojím synom. A aj keď sa zdá, že niečo nie je ako by si chcel a očakával, lebo Jeho plány sú iné, stačí mu len veriť a byť Jednoducho s Ním.

Medzera_2018_2

Byť Jednoducho s Ním pre nás znamená
♙Jednotu – S Ním a medzi nami
♙Ak je tu spôsob ako tu byť pre mladých, tak je to modlitba
♙Jednoducho s Ním neznamená nič nerobiť, ale byť predovšetkým s Ním. Znamená to, že naším Bohom je Boh a nie naša služba
♙Naša služba má vychádzať z modlitby a nie naopak – naša modlitba zo služby

Ciele na najbližšie obdobie
♙Levočská púť
♙Púť do Medjugoria
♙Duchovné obnovy pred odpustovými slávnosťami

Medzera_2018_2