Naša vízia

 

2018_Jednoducho s Ním

Slovo pre rok 2018: Jednoducho s Ním (Jn 1, 23)

Stačí byť jednoduchí vo všetkom, stačí byť jednoduchý, taký aký si, pred Ním sa nemusíš na nič hrať, stačí ak kráčaš jednoducho s Ním a necháš Ho, aby pretvoril Tvoj život, lebo len On najlepšie vie, čo je pre Teba dobré. Stačí ak máš Jeho za najlepšieho priateľa, lebo On uľahčuje každý Tvoj kríž a ponesie spolu s Tebou každú Tvoju ťarchu. Neboj sa mu odovzdať celý, On Ťa miluje a má pre Teba len to najlepšie, veď On Ťa nazýva svojou dcérou, svojím synom. A aj keď sa zdá, že niečo nie je ako by si chcel a očakával, lebo Jeho plány sú iné, stačí mu len veriť a byť Jednoducho s Ním.

Medzera_2018_2

Byť Jednoducho s Ním pre nás znamená
♙Jednotu – S Ním a medzi nami
♙Ak je tu spôsob ako tu byť pre mladých, tak je to modlitba
♙Jednoducho s Ním neznamená nič nerobiť, ale byť predovšetkým s Ním. Znamená to, že naším Bohom je Boh a nie naša služba
♙Naša služba má vychádzať z modlitby a nie naopak – naša modlitba zo služby

Ciele na najbližšie obdobie
🗹 Júl 2018 // Levočská púť
🗹 Júl 2018 // Púť do Medjugoria (bude sa konať v termíne 9.-16.8.2018)
🗹 Júl 2018 // Odpustová slávnosť Danišovce (hl. celebrant: Marián Kuffa)
🗹 Júl 2018 // Odpustová slávnosť Odorín (1.8.-5.8., hl. celebrant: Martin Kakalej)
🗹 August 2018 // Stretnutie Jamníckej pastoračnej rady ohľadom Odpustovej slávnosti
♙ August 2018 // Odpustová slávnosť Jamník (23.-26.8., hl. celebrant: Juraj Spuchľák)
♙ August 2018 // Stretnutie pastoračných rád ohľadom Silvestrovského farského plesu
♙ Október 2018 // Organizácia Godzone tour busu – Chceme viac? do Popradu
♙ Október 2018 // Modlitba chvál (Danišovce, 6.10. o 19:00)
♙ November 2018 // Modlitba chvál (Odorín, 3.11. o 19:00)
♙ November 2018 // Modlitba chvál (Jamník, 1.12. o 19:00)
♙ December 2018 // Vízia na rok 2019, dotazník, členstvo
_____________________________________________________________________________________
♙ Jún 2019 // Evanjelizačné programy v rámci odpustov (štvrtok, piatok)

Medzera_2018_2


„Kdo se umí smát sám sobě, má právo smát se smát všemu ostatnímu, co mu k smíchu připadá.“ Jan Werich